Kaikki käy koulua

Kaikki käy koulua on toimintamalli, jonka tavoitteena on tukea nuoria koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa. Nuorille on räätälöity oma tukimuoto, joka on nimeltään tyttö- tai poikaryhmä. Ryhmät on suunnattu pääosin 8.-9.-luokkalaisille nuorille. Ryhmissä on yleensä 10–12 nuorta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa aamuisin, ja ne kestävät kaksi vuotta. Ryhmät ovat osa koulupäivää, lukujärjestyksessä ne ovat pitkänä valinnaisaineena eli oppilaanohjauksen vapaavalintaisena kurssina, josta ei anneta numeroa.

Koulun rehtori käynnistää tyttö- tai poikaryhmän koulussa, kun siihen on tarvetta. Ryhmiä ohjaavat opettaja ja nuoriso-ohjaaja, ja joskus on mukana sosiaaliohjaaja tai kuraattori.
Kaikki käy koulua on kolmen hallintokunnan, opetusviraston, sosiaali- ja terveysviraston sekä nuorisoasiainkeskuksen yhteistyömuoto, jolla autetaan nuorta tunnistamaan koulunkäynnin ja elämän pulmakohdat sekä etsitään yhdessä vaihtoehtoja parempaan. Ryhmiä on ollut vuodesta 2010 alkaen eri puolilla kaupunkia.